H�lsogiganten.se
 x 
Kundvagn - 0,00 kr

 • Kundvagnen är tom

Hårmineralanalys - Trace Elements

Artikelnummer:AP-4385112
Hårmineralanalys är ett vävnadsprov som mäter mineralstatusen
2.000 kr
Tillverkare : Alpha Plus
 
 • Hårmineralanalys – Trace elements

  Hårmineralanalys är ett vävnadsprov som mäter mineralstatusen samt visar på förekomst av eventuella tungmetaller i kroppen.

  Genom att titta på mineralerna i relation till varandra, ger den även insikt om kroppens metabolism och organfunktioner. Analysen utförs av Trace Elements Inc i USA.

  Hårmineralanalysen sker på Lunakliniken i Kungsbacka - Mer info härMer info här

  Varför bör man göra en hårmineralanalys?

  Både underskott såväl som överskott av näringsämnen kan ställa till problem i kroppen, varför det är viktigt att det råder en balans mellan de olika näringsämnena. Då alla näringsämnen är beroende av varandra riskerar du genom ett okontrollerat intag av vitaminer och mineraler att skapa obalanser i kroppen. Genom ett individuellt anpassat program kan du undvika detta.

  Skillnaden mellan hårmineralanalys, blodprov och urinprov

  • Hårmineralanalysen visar den totala halt av näringsämnen som blivit lagrad under en tidsperiod.
  • Blodprov visar med exakthet vad som finns i blodet just vid provtagningstillfället.
  • Urinprov visar vad som utsöndras från kroppen och inte nödvändigtvis vad som kroppen använder.

  Hur man tar ett hårprov? 

  Hårprovet tas från 5-7 olika ställen i nackpartiet. Det är viktigt att du klipper så nära hårbottnen som möjligt. Klipp bort överflödigt hår från provet och lämna kvar 2–3 cm från hårrötterna. Den totala mängden som fordras är ca 1 msk. Det är viktigt att håret till provet inte är färgat eller permanentat. Om man inte kan skicka huvudhår kan man ta könshår. Tänk dock på att analysen kanske inte visar den allra senaste mineralbalansen i kroppen eftersom könshåret växer långsammare än huvudhår.

  Mer instruktioner om hur du tar ett hårprov får du i ditt provtagningspaket.

  Vad ingår i analysen?

  Näringsmineralhalter:Den här delen av framsidans diagram visar grafiskt testresultatet för varje enskilt näringsämne i jämförelse med det fastställda befolkningsreferensvärdet. Värden som underskrider respektive överskrider det fastställda referensvärdet indikerar en avvikelse från det "normala". Ju större avvikelsen är ju större är möjligheten till en nuvarande brist- eller överskottssituation.

  Giftiga metaller:Visar mätresultatet hos vissa giftiga metaller. Det är rekommendabelt att dessa ämnen ligger så lågt som möjligt inom den vita delen. Värden som faller inom den övre mörkare röda delen bör beaktas som statistiskt signifikant, men inte nödvändigtvis kliniskt betydelsefull. Ytterligare undersökning rekommenderas därför för att undersöka möjligheten av klinisk betydelse.

  Tilläggsmineraler:Visar mätresultatet av vissa tilläggsämnen där dokumentationen är begränsad men ändå bör tas med som varande eventuellt viktiga respektive ogynnsamma för den biokemiska funktionen. Fortsatta studier kan hjälpa till att avslöja dessa ämnens funktion och inbördes förhållande samt deras eventuella terapeutiska betydelse.

  Betydelsefulla proportioner:Visar betydelsefulla inbördes förhållanden mellan vissa näringsmineraler. Avsnittet består av kalkylerade värden mellan respektive ämnen. Balansen mellan mineralerna är minst lika viktig som de enskilda mineralvärdena. Förhållandet mellan mineralerna speglar den känsliga balansen mellan dessa och bör konstant upprätthållas.

  Proportioner mellan mineraler/giftiga metaller:Visar förhållandet mellan vissa livsviktiga näringsämnen och giftiga metaller, ju högre dess bättre. Mätresultat bör ligga inom det vita fältet. Värden som faller inom det mörkare röda fältet kan indikera att den giftiga metallen stör näringsmineralen.

  Proportioner tilläggsmineraler:Denna del visar kalkylerade värden av förhållandet mellan några av tilläggsmineralerna. För närvarande är dokumentationen begränsad för dessa förhållanden. Dessa värden är endast medtagna som extra forskningsinformation för den medicinskt sakkunnige.

  Rapport:Ger en översikt om vilken kost samt vilka kostillskott laboratoriet som utför analysen rekommenderar. 

   

   

   

Nyhetsbrev

Kontakta oss

Energigatan 15C
434 37 Kungsbacka

info@halsogiganten.se