Under många år har tillverkaren Alpha Plus förespråkat hårmineralanalys som ett verktyg för att mäta mineralstatus. Företaget samarbetar idag med världens främsta inom detta område – Trace Elements i USA. Trace Elements är ett amerikanskt oberoende testlaboratorium för hårmineralanalys. De finns representerade i 46 länder och har sedan starten 1984 utfört mer än 2 miljoner hårmineralanalyser. I Sverige har hårmineralanalys använts sedan början av 1990-talet och har hjälpt mer än 100 000 skandinaver till bättre hälsa.

Vad är en hårmineralanalys?

Man skulle kunna tro att en hårmineralanalys (HMA) är en analys som berättar sanningen om din hårkvalitet. Så är det inte, istället får du reda på kroppens närings- och mineralstatus under de senaste månaderna och indikerar vilka tillskott av mineraler, vitaminer och andra spårämnen som behövs för att balansera kroppens näringsstatus utifrån analysen. Den ger också information om vilka näringsämnen som bör undvikas för tillfället. En hårmineralanalys gör du hos utvalda terapeuter som jobbar tillsammans med Alpha Plus och Trace Elements.

Här kan du läsa mer om hårmineralanalys och hitta en HMA-terapeut:

Balansering

Efter att man har fått tillbaka sitt analyssvar är första rekommendationen att gå igenom resultatet med hårmineralanalysterapeuten. Analyssvaret är omfattande och på många ställen väldigt detaljerat. En terapeut kan, på ett övergripande plan, förklara analysresultatet samt även se sammanhang som inte står med i rapporten. Utifrån detta ger terapeuten råd kring hur man går vidare. Står man under läkarbehandling uppmuntras ett samarbete mellan terapeuten och läkaren.

Kostförslag  I analyssvaret finns det noggrant utarbetade förslag till kost och kosttillskott som ger kroppen en bättre förutsättning för hälsa. Rekommendationerna utgår från staplarna i analysen och är endast framtagna för att balansera dessa förhållanden. Rekommendationerna tar inte ställning till övrig livsstil, eller var du geografiskt bor i världen eller i ditt land samt är inte en mätning av dina överkänsligheter och allergier. Kostrekommendationer från en hårmineralanalys utgår från mätning av mineraler och metaller och är ingen direkt mätning av varken vitaminer, aminosyror eller fettsyror.

Det ges också rekommendationer om vilka födoämnen som man bör äta mera av, med hänsyn tagen till sitt näringsinnehåll. Likaså ges det också rekommendationer om vilka födoämnen som bör minskas/undvikas.

Kosttillskottsrekommendationer – I slutet av analyssvaret finns ett skräddarsytt kosttillskottsprogram för mineralbalansering. Rekommendationerna är baserade på bland annat faktorer som ämnesomsättningstyp, mineralstatus men också faktorer såsom ålder, kön och livsstil. Det är i analysen noga uträknat vad din kropp behöver för att återskapa balans.

Tidsperiod  Beroende på snabb eller långsam ämnesomsättning ska de rekommenderade tillskotten intas i 2 eller 3 månader.

Det är viktigt att du följer rapportens rekommendationer, då varje mineral, vitamin och spårämne samarbetar och är synergister till varandra. Samspelet mellan dessa näringsämnen bygger mångårig forskning och erfarenhet. En normal balansering tar ca 3 månader. Därefter går man oftast ner på underhållsdos med tillskotten.

HMA-produkterna

Vad gäller kosttillskotten som rekommenderas i samband med en håranalys så har många års forskning lagt sin grund till dessa högkvalitativa produkter. De är komponerade på ett sådant sätt att de ska ge ett maximalt upptag via mag-/tarmkanalen. Vidare är de också utformade för att samverka effektivt ända in på cellnivå.

Grundaren av Trace Elements Inc, Dr David L. är internationellt ett mycket aktat namn inom näringsforskningen, och anlitas som föredragshållare över hela världen. Dr Watts internationella storhet ger ytterligare garanti för Trace Elements högt ställda kvalitetskrav. Genom studier av mer än 2 miljoner analyser har han klarlagt förhållandet mellan mineraler, vitaminer och det neuroendokrina systemet.

Ett ökat intresse av hårmineralanalys har lett till ett nytt optimerat sortiment av HMA- produkter har framtagits i ett samarbete mellan Trace Elements och den svenska distributören Alpha Plus. De nya HMA-produkterna är försedda med kvalitetsmärkningen Trace Elements logo som tydliggör att produkterna är kopplade till analysen. Alla produkter är även veganska.

Du hittar hela sortimentet för hårmineralbalansering här:

Hela HMA-sortimentet:

Multitillskott Mage/Tarm Mineraltillskott Vitamintillskott
Minplex B 90 tab DigestZym GT Formula Pyridox Plus
Minplex B 180 tab HCL Plus Järn Plus Vitamin C Plus
ParAdren 90 tab   Kalcium Plus Vitamin E Plus
ParAdren 180 tab   Kalium Plus  
SymThymo   Koppar Plus  
ZMC Plus   Magnesium Plus  
    Mangan Plus  
    Zink Plus