Njurar & Urinvägar

Stöd ditt centrala utrensningsorgan!

Kroppen kan liknas en stor fabrik med massa maskiner. Maskinerna kräver energi för att utföra sina funktioner och då skapas slaggprodukter som en följd av detta. Det är kroppens reningssystem njurarna som filtrerar slaggprodukterna och toxiner som sedan utsöndras ur kroppen genom urin. En livsnödvändig funktion för att vi inte ska dra på oss infektioner och inflammationer samt hålla immunförsvaret uppe.