[widgetkit id=”18″ name=”KSM-66″]

KSM-66 är ett vatten/mjölkbaserat fullspektrum-extrakt av Ashwagandaroten. Extraherad med en metod som det tog 14 år att utveckla och som kallas för Green Chemestry. Det är en metod där varken lösningsmedel eller alkohol används. Istället används, enligt Ayurvedisk tradition, vatten och ekologisk mjölk. Många års utveckling av odlingsteknik och extraktion har inneburit att man kunnat utveckla ett extrakt som håller klinisk standard. Det innebär att KSM-66 håller en hög, jämn halt av aktiva ämnen (withanolider, withaferiner, saponiner & alkaloider), innehåller samma fördelning och komplexitet av aktiva ämnen som i torkad/färsk rot och är standardiserat på de sex viktigaste withanoliderna.

Prinsen av Ayurveda

Det är örten Ashwaganda som utgör grunden för produkten och som använts i årtusenden för att ge kraft, balans och harmoni. Ashwagandha är den viktigaste örten inom Ayurvedisk medicin, med en dokumenterad användning under mer än 4000 år. Inom den Ayurvediska medicinen kallas Ashwagandha ”Prinsen av Ayurveda” – och är en av få Ayurvediska örter som kan ges till alla konstitutioner och som fungerar som en ”Rasayan” – vilket innebär att den är allmänt stärkande, balanserande och föryngrande. Idag vet vi att den effekten är ett resultat av att Ashwaganda har en specifik effekt på stresshormonet kortisol.

Nya studier bekräftar användningen och visar att KSM-66 bidrar till ökad stresstålighet, fysisk och mental kapacitet, känslomässig balans, lättare insomning, avslappning, återhämtning och ork. Dessutom stödjer Ashwagandha mannens sexuella funktion och kvinnans reproduktiva organ samt bidrar till energi, uthållighet och ökad muskelmassa vid träning.

Viktigt att motverka stress

När vi utsätts för upprepad eller långvarig stress ökar produktionen av kortisol, ett katabolt stresshormon som bryter ner muskler och fettceller för att frigöra energi (glukos) – blodsockerhalten och insulinnivån ökar. Om stressen fortsätter, sjunker ämnesomsättningen och därmed kaloriförbrukningen. Den energi som inte förbrukas lagras som fett – oftast kring midjan.

Det kan vara ologiskt, men för våra förfäder handlade det om att bygga energireserver – att överleva tills det som orsakat stressen (svält, kyla, torka) hade passerat. Men för oss fungerar det inte så – efterhand som energiproduktionen minskar, blir det allt svårare att försvara sig mot det som orsakar stressen. Tröttheten och oron ökar. För att spara energi sjunker också produktionen av testosteron och östrogen – våra fettförbrännande och uppbyggande könshormon. KSM-66 är framtagen för att vända den utvecklingen.

Genom att öka kroppens motståndskraft mot stress hjälper Ashwagandha till att ta kontroll över vardagen. När stressaxeln blir lugnare minskar produktionen av kortisol – kroppen kommer i balans och energiproduktionen ökar. Vi blir piggare och får mer ork. Det blir lättare att hantera den stress vi utsätts för. Dessutom, när stressen sjunker, ökar tillgängligheten av dopamin, ett ämne med stor betydelse för välbefinnande, humär och glädje. Även produktionen av ATP – den energi som musklerna använder – ökar, mängden könshormon ökar (normaliseras), tillgängligheten av GABA ökar och kroppen gynnas av en rad andra positiva effekter.

Vid en första anblick kan det kännas som om KSM-66 ”hjälper mot allt”. Så är det självklart inte, samtliga indikationer har en viktig beröringspunkt – de orsakar/förvärras av stress och stresshormonet kortisol. Enkelt utryckt handlar det alltså om en sak: att KSM-66 ökar kroppens motståndskraft mot stress. Därför ligger det också i sakens natur att KSM-66 aldrig kan överaktivera kroppen. Men – att återskapa balans tar tid. KSM-66 är därför ingen ”quick fix”. Den första effekten märks inom 2-4 veckor och förstärks över tiden.

Drivs av en vision

Ixoreal, ett familjeföretag från Hyderabad i Indien, utvecklade KSM-66 med ambitionen att sprida kunskap om Ashwaganda också utanför Indien. En brännande tanke i företaget är att huvuddelen av överskottet ska användas till social utveckling och jämställdhet. Ett sätt för familjen Baldwa att ge tillbaka till den region där de har vuxit upp och där nu råvaran till KSM-66 odlas (Kota, Rajastan). Idag är KSM-66 en viktig bidragsgivare inom utbildning och sjukvård, majoriteten av de anställda är kvinnor och lönerna är över genomsnittet.

2011 påbörjades det ett arbete som ledde fram till att Ashwaganda accepterades i USA och Europa. Genom upprepade kliniska studier har den traditionella användningen för Ashwaganda också kunnat beläggas vetenskapligt. Idag är KSM-66 en av USA:s snabbast växande hälsoprodukter. En produkt som redan 2013, vann utmärkelsen ”Dest Botanical Ingredient” på världens största hälsomässa.

Konsekvent klinisk dokumentation

Förutom de 12 klara studierna på KSM-66 pågår ytterligare fem, däribland en multicenterstudie på över 1 000 personer, uppdelad på fem kontinenter.

KSM-66 är den växtmedicin i världen med flest certifikat. Den är certifierad inom produktion, odling renhet, ursprung, säkerhet mm. Det är en konsekvens av den strävan som företaget har.

Är du intreserad av att läsa mer om studierna som gjorts på KSM-66 kan du göra det här.

KSM-66 finnas att köpa i fina glasburkar som innehåller 120 kapslar (räcker 2 månader)